hemi-sync Přechod Bránou - 2.
pro pokročilé


Program Přechod Bránou

byl rozpracován centrem ANNWIN podle autorského stejnojmenného programu Monroeova Institutu (Virginie, USA) ve spolupráci s členy profesionálního týmu tohoto Institutu, J. a R. Russellovými (Skotsko).

Kurz Přechod Bránou

je sestaven v duchu knih Roberta A. Monroea Daleké cesty a Návrat k pramenům, na základě jeho rozpracované metody fázového posunu lidského vědomí za pomoci audiotechnologie Hemi-Sync.
Kurz se skládá ze dvou části: Základní seminář PB - 1. a seminář pro pokročilé PB - 2.

Hemi-Sync –

způsob synchronizace hemisfér čili uvedení obou mozkových hemisfér do vzájemného souladu za pomocí zvukových obrazců byl objeven a patentován Robertem A. Monroe.

Princip Hemi-Sync:

když k nám doléhá nějaký zvukový podnět, mozek má tendenci reagovat tím, že vytváří obdobnou morfickou rezonanci, neboli „rezonuje“ obdobnou elektrickou odezvou. Druh mozkového vlnění určuje, jaký stav vědomí (například bdělost nebo spánek) se projeví. Takže necháme-li na sebe působit určité frekvence, pomohou nám navodit přesně žádaný stav vědomí. Díky této technologii se zaručeně dostaneme přesně tam, kam se dostat chceme. Pro lepší orientaci byly jednotlivé stavy vědomí byly pojmenovány Ohnisky (Fokusy) č.10, č.12, atd. R. Monroe je popisoval takto:

Ohnisko 10

Je to první krok, co se týče oddělení vědomí od fyzické reality. Zjednodušená definice tohoto stavu zní „mysl je bdělá a ostražitá, tělo spící“. Fáze mysli je lehce posunuta oproti fázi běžného fyzického vědomí. Je to hluboký relaxační stav, ve kterém nám připadá, jako by funkce všech pěti fyzických smyslů byla poněkud rozostřena či mírně ztlumena.
Snad prvním důležitým objevem v Ohnisku 10 je skutečnost, že lidská mysl–vědomí může fungovat, myslet a „cítit“ bez pomoci silných smyslových signálů, jejichž vnímání se do té doby považovalo za nezbytné. Zde se rodí nový druh svobody. Hlavním důsledkem tohoto jevu je uvědomění si skutečnosti, že skutečně jsme něčím „více“ nežli pouze fyzickým tělem, že můžeme existovat i bez něj, můžeme poznávat okolí bez omezení pěti smyslů.

Ohnisko 12

Můžeme ho volně identifikovat jako stav rozšířeného vědomí. Vyvolává se dalšími zvukovými signály. Ohnisko 12 je fázový stav, který se vyznačuje dalším snížením pozornosti k fyzickému tělu.

Když se nacházíme v Ohnisku 12... fyzické vědomí zůstává aktivní a bdělé a máme jej pod kontrolou.

V počátečných fázích individuálního průzkumu se mohou objevovat jak pohyblivé, tak i nepohyblivé barvy, tvary, mentální obrazy prostě to vše, z čeho se skládají sny a také se může stát že budete pociťovat více vnitřní moudrosti a vedení. Je to hluboký a posilující stav, který může být účastníkem rozmanitě využit.

Účel semináře Přechod Bránou

- praktické využiti metody Hemi-Sync v běžném životě;
- překonání vrozených obav z neznáma a ze změněných stavů vědomí;
- nácvik uvědomělého prožívání změněných stavů vědomí a výletů z těla za pomoci metody Hemi Sync;
- hlubší poznání svého vlastního JÁ a všeho, co ho obklopuje; aj.
Účastníkům kurzu se otevírá BRÁNA do nefyzických energetických systémů a jiných dimenzí reality.
 

Program kurzu:


Patek - 14.00 - 18.00

- úvodní relaxace
- volné prouděni v ohnisku 10
- nácvik dalších praktických cvičení v ohnisku 10

Sobota - 9.00 - 18.00 s přestávkou na oběd 2 hod.

- volné proudění v ohnisku 12
- nácvik dalších praktických cvičení v ohnisku 12
- vstup do ohniska 15 (prostor bez času)

Neděle - 9.00 - 13.30

- volné proudění v ohnisku 15
- nácvik praktických cvičení v ohnisku 15
- vstup do ohniska 21 (bez omezeni prostorem a časem)
- volné proudění v ohnisku 21
- závěrečná a uzemňující cvičení.


Tohoto kurzu se mohou zúčastnit jenom absolventy základního kurzu Přechod Bránou 1.
Nejbližší a poslední ( !!! ) termín PB 2. v Praze - 2. - 4. března 2018.

Informace pro účastníky kurzu